Tuesday, March 19, 2019 Register | Login

 

 
Fakta

Kunskap om hur man kan diagnostisera med hjälp av ytterörat finns bevarad i texter från Kina som är långt mer än 2000 år gamla. I kinesisk folkmedicin används öronakupunktur både för diagnos och behandling, ofta som ett komplement till kroppsakupunktur.

Paul Nogier och ischias
Den franske läkaren (och civilingenjören) Paul Nogier räknas som den moderna öronakupunkturens fader i västvärlden. Hans intresse för öronbehandling ökade 1951 då flera av hans patienter blivit brännmärkta på samma ställe i örat av en "klok gumma" och därmed blivit botade från ischias.

Efter egna experiment, där han själv lyckades bota ischias genom att bränna samma punkt, drog han slutsatsen att just den punkten motsvarade korsryggen. Nogier antog att det borde finnas referenspunkter för andra kroppsdelar i örat och undersökte under flera år öronen på sina patienter. Han upptäckte ett mönster, ritade in punkterna och fick fram en öronkarta som föreställer en uppochnedvänd människa.

Auriculoterapi hjälper
Öronakupunktur kan behandla såväl kroniska som akuta besvär. Metoden är effektiv som smärtlindring. Den används för att påverka immunförsvaret, vid olika funktionella störningar och vid abstinens. 
Auriculoterarpi används ofta för att behandla huvudvärk, tandvärk, ryggont, sömnproblem och högt blodtryck. 

Behandlingsintervall
Antalet behandlingar som behövs varierar och är individuellt. En riktlinje är cirka 5 - 10 behandlingar vid akuta problem och 10 - 20 behandlingar för kroniska besvär. 
I början är det bra att satsa på lite tätare besök, var- eller varannan vecka. När symtomen avtagit eller försvunnit kan det ibland behövas underhållsbehandling varannan månad eller liknande.NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är en standardiserad öronakupunktur som används vid olika former av beroende och vid oro, ångest och sömnstörningar. NADA-metoden används sedan 1990-talet i stor omfattning bland annat på psykiatriska kliniker, beroendemottagningar, behandlingshem, hos Socialtjänsten och i fängelser.

Print  
Auriculoterapi

Öronakupunktur är en behandlingsmetod som utgår från teorin att varje kroppsdel och organ har en motsvarande reflexpunkt i örat. Metoden kan användas både för diagnos och behandling.
Genom att stimulera de punkter som ömmar kan man påverka smärta och funktion i motsvarande kroppsdel/organ. 

Jag har med mycket goda resultat behandlat ex huvudvärk, ångest, migrän, muskelvärk, nackspärr, högt blodtryck, beroende (rökning/snusning), klimateriebesvär, sömnstörningar, aptit (för viktminskning) och förstoppning.
Läs mer om tobaksavvänjning.

Auroculoterapi är också effektivt vid bland annat allergi, oro, mag-/tarmproblem, infertilitet och ischias.

Jag använder kulplåster (= plåster med frön på) som klistras på örat. De ska sedan sitta kvar olika länge och stimuleras olika beroende på vilken typ av besvär det gäller.

Första besöket tar ungef'är 45 minuter, därefter cirka 20 - 30 minuter per behandling. 
Öronakupunktur kan utföras separat eller komplettera annan kroppsterapi.

Läs mer om öronakupunktur i faktarutan till vänster.
Längre ner på denna sida kan du läsa om mina egna tankar kring och erfarenheter av auriculoterapi.


Bild: öronakupunkturkarta

Mina egna erfarenheter och tankar kring auriculoterapi
Under den korta period jag praktiserat (sedan utbildningen hösten 2008) har jag haft förmånen att få behandla många olika människor med skiftande "besvär". Det som gjort mig mest fascinerad är metodens effektivitet och att den ofta ger snabba resultat.

Enligt min erfarenhet räcker det oftast med färre behandlingar än vad som framgår av riktlinjerna.
(Se text under rubriken ""behandlingsintervall" i faktarutan till vänster). 
Några exempel:
* Flerårig migrän försvann efter 5 veckor och 4 behandlingar.
* Sömnproblem (sedan 6 - 12 månader) vände efter endast 2 behandlingar.
* Akut nackspärr försvann över natten. 1 behandling.

* Domningar i fötterna blev mycket bättre efter endast 1 behandling.
* Storrökare (ca 30 cigaretter om dagen) slutade med lätthet. 
5 behandlingar under en treveckorsperiod, vilket är standard vad gäller rök- och snusavvänjning.
Se fler exempel, där berörda personer själv uttalat sig, under rubriken
"referenser".

En stor fördel med öronakupunktur, till skillnad från kroppsakupunktur, är att det inte går att felbehandla. Detta då endast de punkter som ömmar eller gör ont vid tryck ska behandlas. (Det finns dock några undantag).

Öronfrön, som jag använder, gör att stimulering av örat fortgår mellan behandlingstillfällena. Detta ser jag som ett plus för att uppnå snabbare resultat.

Print  
Kontakt / Boka tid

* Mail: mia_massage@hotmail.com
* Mobil: 076-272 39 14

Print  
Hem  |  Presentation  |  Behandlingar  |  Kurser  |  Yogapaddling  |  Hantverk  |  Produkter  |  Kontakt  |  Referenser  |  Grupper / Evenemang   |  Webbshop  |  Priser  |  Kalender  |  Presenttips  |  Länkar
Copyright 2007 by My Website  | Terms Of Use | Privacy Statement